Światopogląd kompozytora i treść dzieła muzycznego (na przykładzie dzieł P. Czajkowskiego, A. Scriabina)

Prawdziwym objawieniem dla melomana może być znajomość światopoglądu kompozytora. Aby to zrobić, oprócz słuchania dzieł geniusza muzycznego powinieneś odwołać się do jego artykułów i wspomnień, listów, uważnie przeczytać jego biografię. Następnie dociekliwy odkrywca odkryje niezbadane tajemnice muzycznych kreacji, a to da mu ogromną przyjemność estetyczną.

Żydowski folklor muzyczny: od początków do wieków

Naród żydowski, który jest jedną z najstarszych cywilizacji, jest bogaty w wielkie dziedzictwo. Mówimy o sztuce ludowej, wyraźnie ilustrując zdjęcia codziennego życia, tradycji i zwyczajów Izraelczyków. Taki osobliwy wyraz prawdziwego ludowego ducha wytworzył wiele tańców, pieśni, legend, anegdot, przysłów i powiedzeń, które do dziś są przedmiotem burzliwych dyskusji historycznych.

Archeologia muzyczna: najciekawsze znaleziska

Archeologia muzyczna jest jednym z najciekawszych trendów w archeologii. Pomniki sztuki, badania kultury muzycznej można studiować, zapoznając się z takim kierunkiem jak archeologia muzyczna. Instrumenty muzyczne, ich historia i rozwój zainteresowały wielu naukowców na świecie, w tym ormiańskich.

Z historii bluesa: od plantacji po studio

Blues, jak również wszystko, co ma niesamowity sukces, od dziesięcioleci stanowi podziemny kierunek muzyczny. Jest to zrozumiałe, ponieważ społeczeństwo białych nie mogło zaakceptować muzyki Afroamerykanów pracujących na plantacjach, a nawet słuchać ich było haniebne. Taka muzyka była uważana za radykalną, a nawet wzywającą do przemocy.

Szyfrowanie muzyki (o monogramach w muzyce)

Monogram - jedno z tajemniczych zjawisk w sztuce muzycznej. Jest to szyfr muzyczny w postaci kompleksu alfabetycznego skomponowanego na podstawie nazwiska autora utworu muzycznego lub imion bliskich mu osób. Aby stworzyć taki szyfr, „ukryty” w muzyce, używana jest notacja z literą i sylabą.

Czym jest znamenny chant: znaczenie, historia, typy

Rosyjska muzyka kościelna zaczęła się od śpiewania Znamennego, które powstało podczas chrztu w Rosji. Jego imię jest związane ze stosowaniem specjalnych znaków notacji do jego pisania - „banerów”. Ich zawiłe imiona związane są z graficznym obrazem: ławką, moim drogim chłopcem, filiżanką, dwoma do czółna itp. Wizualnie banery (innymi słowy haczyki) są kombinacją linii, punktów i przecinków.

Kompozytorzy-pisarze

Wielu wybitnych kompozytorów posiadało wybitny dar literacki. W ich dziedzictwie literackim: dziennikarstwo muzyczne i krytyka, prace muzykologiczne, muzyczne i estetyczne, recenzje, artykuły i wiele innych. Często muzyczni geniusze byli autorami librett ich oper i baletów, a oni tworzyli romanse na własnych poetyckich tekstach.

Tajemnice historii: mity o muzyce i muzykach

Niesamowity emocjonalny wpływ muzyki, od czasów starożytnych zmuszony do myślenia o mistycznych źródłach jego pochodzenia. Zainteresowanie publiczności selekcją, naznaczone talentem pisania, dało początek niezliczonym mitom o muzykach. Od czasów starożytnych do współczesności mity muzyczne narodziły się również w walce o polityczne i ekonomiczne interesy ludzi zaangażowanych w przemysł muzyczny.

Zagraniczna muzyka początku XX wieku

Pragnienie kompozytorów, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości skali chromatycznej, pozwala nam wyróżnić odrębny okres w historii akademickiej muzyki zagranicznej, który podsumował osiągnięcia poprzednich stuleci i przygotował ludzką świadomość do postrzegania muzyki poza 12-tonowym systemem. Początek XX wieku nadał światu muzycznemu 4 główne kierunki w dzisiejszym współczesnym: impresjonizm, ekspresjonizm, neoklasycyzm i neofolklorizm - wszystkie one nie tylko dążą do różnych celów, ale także wchodzą ze sobą w interakcję w tej samej epoce muzycznej.

Historia edukacji muzycznej w Rosji: główne etapy

Przed początkiem XVII wieku w Rosji istniały dwa zasadniczo różne trendy w muzyce - prawosławna kultura śpiewu i sztuka ludowa. Rozpoczęła się historia edukacji muzycznej w Rosji, wraz z pojawieniem się nowego, świeckiego trendu. Pochodzenie pedagogiki muzycznej Pod koniec XVIII wieku zaczęła się rozwijać świecka tradycja edukacji muzycznej.

Buffoons: historia wyglądu szczęk i ich cech muzycznych.

Bawoły są uzdrowicielami i wykonawcami pieśni rytualnych, które pozostały po chrzcie Rosji przez Włodzimierza. Wędrowali przez miasta i wioski i śpiewali starożytne pogańskie pieśni, wiedzieli dużo o volkhovstvo, byli hipokrytami, poteshnikami. Czasami mogli leczyć chorego, mogli ci powiedzieć, jak dawać dobre rady, a także zabawiali ludzi pieśniami, tańcami i dowcipami.

Słynne chóry z oper Verdiego

W przeciwieństwie do tradycji wczesnego bel canto, które skupiały się głównie na ariach solowych, Verdi wybrał ważne miejsce w swojej twórczości operowej na muzykę chóralną. Stworzył dramat muzyczny, w którym losy bohaterów nie rozwinęły się w próżni scenicznej, ale zostały wplecione w życie ludzi i odzwierciedlały moment historyczny.

Rosyjska muzyka chóralna X-XVI wieku

Rosyjska muzyka chóralna z X-XVI wieku jest ważną warstwą, która służy jako podstawa do dalszego rozwoju rosyjskiej muzyki i kultury w ogóle. Na poprzednim etapie rozwoju - w starożytnej Rosji - sztuka ludowa odgrywała dominującą rolę w życiu społeczeństwa, ponieważ rozwinięte świeckie formy profesjonalnej muzyki po prostu nie istniały.

Barokowa kultura muzyczna: estetyka, obrazy artystyczne, gatunki, styl muzyczny, kompozytorzy

Czy wiesz, że epoka, która dała nam Bacha i Haendla, została nazwana „fantazyjną”? Co więcej, nazywano go daleko w pozytywnym kontekście. „Perła nieregularnej (dziwacznej) formy” jest jednym ze znaczeń terminu barok. Nowa kultura była jednak błędna z punktu widzenia ideałów renesansu: harmonia, złożone obrazy i formy zastąpiły harmonię, prostotę i jasność.

Sztuka trubadurów: muzyka i poezja

Słowo „trubadur” z języka prowansalskiego tłumaczone jest jako „znaleźć”, „wymyślić”, ponieważ melodie i piosenki są rodzajem odkryć i wynalazków. Większość trubadurów - włóczęgi muzycy - śpiewali własne piosenki, a tylko nieliczni, łącząc utwór, powierzyli swój występ żonglerowi. Ruch trubadurów zrodził się w Prowansji - południowo-wschodnim „historycznym” regionie Francji, ale z czasem zaczął się rozprzestrzeniać na północy Francji (gdzie później nazwano ich „prawdziwymi”), a także we Włoszech i Hiszpanii.

Kultura muzyczna romantyzmu: estetyka, tematy, gatunki i język muzyczny

Zweig miał rację: Europa nie widziała tak pięknego pokolenia jak romantycy od czasów renesansu. Wspaniałe obrazy świata snów, nagich uczuć i pragnienia wysublimowanej duchowości - takie kolory malowały muzyczną kulturę romantyzmu. Pojawienie się romantyzmu i jego estetyki Podczas gdy w Europie miała miejsce rewolucja przemysłowa, nadzieje Wielkiej Rewolucji Francuskiej trzęsły się w sercach Europejczyków.

Kultura muzyczna klasycyzmu: zagadnienia estetyczne, wiedeńskie klasyki muzyczne, główne gatunki

W muzyce, podobnie jak w żadnej innej sztuce, pojęcie „klasyczne” ma niejednoznaczną treść. Wszystko jest względne, a wszelkie wczorajsze przeboje, które przetrwały próbę czasu - czy to arcydzieła Bacha, Mozarta, Chopina, Prokofiewa czy powiedzmy The Beatles - można przypisać utworom klasycznym. Wybaczcie mi miłośników starej muzyki za frywolne słowo „hit”, ale wtedy nawet wielcy kompozytorzy pisali kiedyś muzykę popularną dla swoich współczesnych, nie machając w ogóle na wieczność.